Onze archieven en collecties

« Terug naar Rijckheyt
Uw zoekacties: Historische bibliotheek
xT201 Gemeente Klimmen
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

T201 Gemeente Klimmen
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Korte schets van de ontwikkeling van het bestuur en het gebied (1.1.)
Geschiedenis van de archieven (1.2.)
Verantwoording van de inventarisatie (1.3.)
T201 Gemeente Klimmen
1. Inleiding
Verantwoording van de inventarisatie (1.3.)
Zoals hierboven is beschreven, was het archiefgedeelte van vóór 1954 onvoldoende toegankelijk, omdat het volgens verschillende stelsels was geordend en er geen inventarissen aanwezig waren. Op grond hiervan en op grond van het feit, dat de ordening van met name het chronologische en het rubriekenstelsel gebrekkig was, is besloten de oude orde te vervangen door het dossierstelsel ofwel de zaaksgewijze ordening.
De inventaris is ingedeeld volgens het Inventarisschema ten behoeve van de Beschrijving der Gemeente-archieven daterende van na 1813, die in een circulaire van de minister van binnenlandse zaken staat vermeld. *  Dit schema geeft alleen de titels van de hoofdstukken aan en heeft voor het gedeelte "stukken van bijzondere aard" dezelfde aanduidingen als de Basisarchiefcode voor de Gemeentelijke, Regionale en Provinciale Administraties van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. *  De onderverdeling van deze hoofdstukken is ook ontleend aan deze code, die alom wordt gebruikt en bekend is.
Binnen elke onderverdeling zijn de archiefbestanddelen chronologisch geordend.
Bij de ordening en beschrijving van de archiefbestanddelen werd de Handleiding voor Ordenen en Beschrijven van de Archieven, samengesteld door Mrs. S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., als uitgangspunt genomen. *  Verder werd gebruik gemaakt van het Lexicon van Nederlandse Archieftermen. * 
Achter de inventaris van het archief van de gemeente zijn zgn. gedeponeerde archieven opgenomen. Van deponeren van archieven is sprake wanneer rechten of functies en daarom ook de archiefbescheiden van de ene archiefvormende instelling of persoon overgaan op een andere. Ook is er van deponeren sprake, wanneer een ondergeschikte functionaris of commissie met een speciale opdracht na beëindiging van de werkzaamheden de tijdens de uitvoering daartoe ontvangen of opgemaakte archiefstukken overdraagt. * 
De archiefbestanddelen van de gedeponeerde archieven, behalve die van de archieven van het burgerlijk armbestuur en de woningvereniging Klimmen, zijn niet onderverdeeld vanwege hun geringe aantal.
De periode van het archief van de gemeente omvat de jaren 1800-1953. Het oudste archiefstuk is echter van 1805. In de benaming van dit archief staat achter 1953 tussen haakjes het jaartal 1965. Er komen in het archief nl. een aantal registers voor, die ook na 1953 zijn gebruikt en die materieel gezien niet te scheiden zijn. Wanneer het grootste deel van de periode, waarin een dergelijk register is gebruikt, van vóór 1954 is, is het in het gemeente-archief van 1805-1953 opgenomen. Wanneer het grootste deel van die periode van na 1953 is, is het in het gemeente-archief van 1954-1981 opgenomen. Om dezelfde reden zijn in het gedeponeerde archief van het kadaster de perceelsgewijze kadastrale leggers van 1915-1973 opgenomen.
Archiefstukken van na 1953 zijn conform het bestemmingsbeginsel overgebracht naar het gemeente-archief van 1954-1981. Archiefstukken, die in dit laatste archief voorkwamen en dateren van vóór 1954, zijn evenzo opgenomen in het gemeente-archief van 1805-1953.
In de inventaris zijn ook archiefbescheiden van het Burgerlijk Armbestuur en de woningvereniging Klimmen van na 1953 opgenomen, om ze te completeren tot één archief. De archieven van deze instellingen, die in de zestiger jaren werden opgeheven, omvatten een zodanig gering aantal archiefstukken, dat opneming in één inventaris voor de hand ligt. Van de ingevolge de Archiefwet verleende bevoegdheid tot vernietiging van archiefbescheiden is gebruik gemaakt. Dit is gebeurd aan de hand van de lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van nà 1850, die werd vastgesteld in 1983.
De omschrijvingen van archiefbestanddelen in de inventaris, waarvóór geen nummers maar streepjes staan, zijn geheel of gedeeltelijk overgenomen van wel genummerde omschrijvingen, die elders in de inventaris staan. Deze genummerde omschrijvingen hebben betrekking op meerdere onderverdelingen van het archiefschema. In de notabenes van de niet-genummerde omschrijvingen staan verwijzingen naar de genummerde omschrijvingen.
Wanneer op het eind van omschrijvingen in de inventaris twee jaartallen staan vermeld, die gescheiden zijn door een verbindingsstreepje, betekent dit niet dat van elk jaar van die periode archiefbescheiden aanwezig zijn. Om lange rijen jaartallen te voorkomen, zijn vaak alleen het oudste en jongste jaar vermeld.
Wanneer jaartallen op archiefstukken ontbreken, is ofwel "z.d." (zonder datum) vermeld ofwel de vermoedelijke datering tussen teksthaken [...] geplaatst.
Van een aantal archiefbescheiden is op grond van artikel 7 van de Archiefwet 1962 de openbaarheid beperkt i.v.m. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Deze beperking van de openbaarheid is bij de desbetreffende omschrijving vermeld.
Lijst van burgemeesters (1.4.)
Lijst van gemeentesecretarissen (1.5.)
Lijst van gemeente-ontvangers (1.6.)
Kenmerken
Datering:
(1797) 1800-1953 (1973)
Auteur:
J. van der Meij en H.M.E. L'Ortije
Titel:
Gemeente Klimmen, (1797) 1800-1953 (1973)
Openbaarheid:
openbaar op enkele stukken na
Omvang:
ca. 24 meter
Toegang:
inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen. Toegang T201 Gemeente Klimmen
VERKORT:
NL-HrlRi T201
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS