Advisering en consultancy

In de praktijk blijkt dat informatiebeheer, de werkingssfeer van archiefwet en dde aaruit voortvloeiende regels niet altijd (helemaal) duidelijk te zijn. Hierin kan de Archiefinspectie Rijckheyt een rol spelen. 

Advisering gebeurt op twee manieren:

Aanbieden van standaard oplossingen.
We bieden een aantal standaardmodellen en regelingen aan, die richtlijnen bieden voor  bepaalde standaardproblemen.
Deze standaardmodellen en -regelingen zijn nog in ontwikkeling, maar op korte termijn zul je ze hier aantreffen. Deze sectie zal in de toekomst nog sterk uitgebreid gaan worden.

 

Aanbieden van maatwerk oplossingen.
Ten tweede kan de archiefinspectie actief worden ingeschakeld bij specifieke vragen. Dat kunnen vragen zijn op het gebied van:

  • De aanschaf van nieuwe (software)applicaties.
  • Uitvoering van migratie en conversie van (digitale) archiefbescheiden. 
  • Vraagstukken rond beveiliging, integriteit en authenticiteit van (digitale) archiefbescheiden.
  • Nieuwe of wijzigingen van bestaande wetten die een relatie hebben met het beheren van informatie.
  • Inrichting van nieuwe informatiestromen. - Inrichting van nieuwe informatiestromen. 
  • Opheffing, samenvoeging en of verzelfstandiging van organisatieonderdelen.  
  • Verruimen van de vernietigingstermijn.

Indien de beantwoording kan geschieden op basis van een besluit, genomen door de Archiefinspectie, of indien de vraag relatief simpel beantwoord kan worden, geschiedt deze beantwoording geheel op kosten van Rijckheyt. 
Bij andere vormen van advisering, zoals het zitting nemen in een projectgroep of het deelnemen aan een werkgroep, zal er van geval tot geval bekeken worden of daar de personele ruimte voor beschikbaar is.

Email ons voor vragen: archiefinspectie@rijckheyt.nl.

Onze archieven en collecties